גיבור-על ישראלי / Israeli Superhero

גיבורעל

2010

קווים לדמותו של גיבור-העל הישראלי

צוות: שפירים

הפקה: מיכל קליין שפיר

עריכה: אסף שפיר

צילום: אסף שפיר

מוסיקה מקורית: מרט מיירוביץ