ג׳ים בלוז / Gym Blues

200351247_640

2010

פליטים ועובדים זרים עושים שריר

צוות: הדג ירקן

הפקה: אמיר פישמן

עריכה: ג׳ון אבישי

צילום: גיא רפאל

מוסיקה מקורית: אלי מרכוס, ג׳וני מאייר

זוכה פרס הצילום לשנת 2010