המקום הכי נמוך בתל אביב / Down Under Tel Aviv

המקוםהכי

2009

איפה זה באמת?

צוות: כאן

הפקה: דבורית שרגל

עריכה: אפרת קמפל

צילום: אודי גולן