הרהורים על מרפסת / Thoughts on a Balcony

מרפסת

2009

יושבי המרפסות של תל אביב

צוות: מרפסת

הפקה: נועה אהרוני

עריכה: יניב אראל

צילום: עידן ששון