קול קורא / Calling Voice

calling voices

2009

מאחורי הצלילים של תל אביב

צוות: כרטיסיה

הפקה: רון חיימוב

עריכה: ג׳ון אבישי

צילום: רון חיימוב