שביל פלשתין

שבילפלשתין

2011

ישראלים ופלסטינים יוצאים לסמן את שביל פלסטין, העובר במקביל לשביל ישראל.

צוות: כספי