Mornings / כל בוקר

2013

סיפורם של בני זוג החיים בצל מחלת האשה

צוות: בונדו

הפקה: איתי צור

עריכה: אמיר רוטשילד-נריה

צילום: זיו קסטן

מוסיקה מקורית: נעם הלפר, רועי אביטל

זוכה מקום ראשון לשנת 2013